Klachten & complimenten

Wij willen graag van u horen waar u blij mee bent en wat er beter kan. Als er sprake is van overlast of onenigheid tussen u en een andere bewoner bijvoorbeeld, dan kunt u hier melding van maken als u er samen niet uitkomt. Maar ook als er iets mist in uw wooncomplex of u suggesties heeft voor verbeteringen, neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Onze woonconsulenten kijken vervolgens wat ze voor u kunnen betekenen. 

Reparatieverzoeken worden niet ingeschreven in het klachtenoverzicht, tenzij het een klacht betreft over een niet naar tevredenheid afgehandeld reparatieverzoek. Heeft u geen klacht maar een reparatieverzoek? Vul dan dit formulier in.

In gesprek met de buren

Ondervindt u overlast van uw buren? Probeer dan eerst met hen in contact te komen  voordat u een klacht indient bij ons. Het kan best dat uw buren zich van geen kwaad bewust zijn. Waar mensen bij elkaar wonen, bezorgt men elkaar soms per ongeluk overlast. Door er rustig samen over te praten en afspraken te maken, kunt u rekening met elkaar houden

Aangifte

In het geval van bedreigingen, ernstige overlast ’s avonds of ’s nachts of geweld of criminele activiteiten adviseren we om aangifte te doen bij de politie en melding te maken bij ons.

Dossier opbouwen

Als de overlast aanhoudt, leggen we een klachtendossier aan. Dat betekent dat iedere keer als er iets voorvalt, u dat het beste schriftelijk kunt vastleggen. Dit dossier kan er uiteindelijk aan bijdragen dat we juridische maatregelen kunnen treffen.

Klacht privacy schending

Zijn de privacy vereisten uit het klachtenreglement of vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet correct nageleefd volgens u? Vult u dan onderstaand formulier in. Onze woonconsulenten kijken vervolgens wat ze voor u kunnen betekenen.

Online klacht of compliment indienen