ANBI

MaasWonen is een algemeen nu beogende instelling (ANBI). De activiteiten van MaasWonen bestaan voornamelijk uit het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening.
Als betrokken woningcorporatie leveren wij een bijdrage aan goed wonen en leven in ons hele werkgebied.

MaasWonen heeft specifieke toelating in de gemeente Rotterdam en Barendrecht. Wij zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Bestluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting. MaasWonen heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die MaasWonen genereert met het verhuren van sociale huurwoningen, komen volledig ten goede aan de hoofdactiviteiten van MaasWonen.

Publicatieplicht

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag 2021.