Geschillenadviescommissie

Als u niet tevreden bent over hoe we uw klacht hebben behandeld, of als het probleem nog niet is opgelost, dan kunt u het probleem voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. MaasWonen is aangesloten bij de regionale Geschillen Advies Commissie (GAC). Een klacht kan een geschil worden wanneer deze niet binnen zes weken naar tevredenheid van de huurder is opgelost. De klacht moet hiervoor in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De oorzaak van de klacht ligt bij MaasWonen.
  • De klacht is schriftelijk ingediend.
  • MaasWonen heeft niet of niet naar tevredenheid op de klacht gereageerd.
  • Het geschil moet binnen vier maanden na ontvangst van de schriftelijke reactie van MaasWonen bij de GAC worden ingediend.

Bekijk hier de website van de Geschillenadviescommissie.

Bekijk hier het reglement van de Geschillenadviescommissie.