Herontwikkeling S&A

U kent ongetwijfeld het gebouw Simeon en Anna aan de Strevelsweg. Een verpleeghuis uit de jaren 70 dat eigendom is van woningcorporatie MaasWonen en waar Stichting Laurens zorg verleent. Op deze locatie wil MaasWonen een nieuw woon- en zorggebouw realiseren.

Eerst wordt in de nu braakliggende achtertuin een nieuw verpleeghuis gebouwd (A). MaasWonen heeft de grond en het plan verkocht aan een collega corporatie Woonzorg Nederland, Woonzorg Nederland realiseert blok A en verhuurt deze aan Stichting Laurens. Nadat de zorgbewoners uit het bestaande gebouw naar dit nieuwe gebouw zijn verhuisd, kan het bestaande gebouw worden gesloopt. Op de vrijgekomen plaats worden vervolgens twee nieuwe bouwdelen gebouwd. Eén met sociale huurwoningen voor ouderen (B). Deze appartementen worden zogenaamd levensloopbestendig uitgevoerd. In het andere bouwdeel komen appartementen in de middenhuur (C). Deze beide bouwdelen met huurappartementen worden om een grote groene binnentuin gebouwd, openbaar toegankelijk vanaf de Verlengde Motorstraat.

Start bouw is gestart in september, de oplevering is gepland in 2024-2025. Het bouwplan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente. Zodra het plan is uitgevoerd, zal de gemeente ook de buitenruimte opnieuw inrichten.

Als het plan straks is gebouwd, is Rotterdam-Zuid nieuwe moderne huurappartementen rijker waar u zelfstandig kunt wonen, ook als u een lichamelijke beperking heeft. Tegen een voor iedereen betaalbare huur. Daarnaast staat er dan ook een nieuw woonzorgcomplex dat weer aan alle moderne eisen voldoet om mensen met een zware zorgvraag (onzelfstandig) te laten wonen en te verplegen.

Impresssie Strevelsweg (vanaf Zuidplein)
Impresssie Strevelsweg (vanaf De Kuip)