Verduurzaming Bertrand Russell

MaasWonen investeert in de Bertrand Russell ruim 7 miljoen euro.
Het complex is in 2020 in zijn geheel verduurzaamd van label F/G naar label A. De verduurzamingsingreep is gecombineerd met de aanpak van regulier onderhoud. De volgende werkzaamheden, in hoofdlijnen, zijn uitgevoerd:

  • verduurzamen van de schil en woning;
  • uitbreiden van het aantal stopplaatsen van de liften (op elke verdieping) op nadrukkelijk verzoek van de bewoners;
  • het aanpassen van het verwarmingssysteem van enkel-pijps naar dubbel-pijps en het verwijderen / isoleren van transportleidingen. Dit levert zowel een energetische besparing op en een betere verhouding variabele en vaste kosten;
  • herstel standleiding v/d riolering (m.b.v. relining);
  • verbeteren van de brandveiligheid;
  • verbeteren van de constructie van de balkons en vluchtwegen;
  • het vervangen van de elektrische boiler door een ventilatiewarmtepomp inclusief bijbehorend buffervat.

Met deze ingreep wordt het totale energieverbruik voor het verwarmen van de woning en het leveren van warmtapwater de bewoners verlaagd.