Raad van commissarissen

De raad van commissarissen adviseert en houdt toezicht op de bestuurder. Interne spelregels en externe kaders voor het toezicht gelden voor bestuurder en voor het toezicht. Intern worden de spelregels gevormd door de statuten en reglementen. Het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties zijn belangrijke externe kaders voor het bestuur en de raad van commissarissen.

De commissarissen

De raad van commissarissen van MaasWonen bestaat uit:

  • H. Hollander (voorzitter)
  • Drs. P. Rutte MRE (benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie)
  • C.H.G.M. van de Wiel
  • D.G.M. de Grave-Verkerk (benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie)