SHMW
Stichting Huurdersbelangen

Rotterdam, juli 2021

De Stichting Huurdersbelangen MaasWonen (SHMW) is de opvolger van de Overkoepelende Huurders Commissie (OHC). De OHC had een reglement opgesteld door de huurders en destijds Laurens Wonen (nu MaasWonen).
De toenmalige directie hechte veel belang aan de mening van de OHC en vroeg ook regelmatig advies aan de OHC. De OHC had echter geen wettelijke bevoegdheden.

Door een wetwijziging zijn de woningcorporaties nu verplicht om een stichting voor huurders in het leven te roepen. MaasWonen heeft dit ruim voor de verplichtstelling gerealiseerd. Nagenoeg gelijk met de statuten voor de Stichting MaasWonen is er een stichting voor de huurders opgericht.

Op de toenmalige OHC vergadering zijn er kandidaten gevraagd en gekozen voor het dagelijks bestuur.  Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Hans Krommenhoek, voorzitter
  • Ton Thomassen, vice-voorzitter
  • Frans Helleman, secretaris
  • Willem Stam, penningmeester
  • Henk Hendrikse, algemeen lid

Het algemene bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Bewonerscommissies van de woongebouwen waar deze aanwezig zijn.                    

Het dagelijks bestuur komt maandelijks bij elkaar. Als de Coronacrisis voorbij is komt het dagelijks bestuur met het algemeen bestuur 3 keer per jaar bij elkaar en zoveel meer als daar aanleiding toe is.

Dat uw wooncomplex vertegenwoordigd wordt in de SHMW is heel belangrijk. De komende jaren worden er regelmatig aan wooncomplexen verbeteringen aangebracht. Met een Bewonerscommissie heeft u dan inspraak.

Omdat niet alle woongebouwen een Bewonerscommissie heeft, roepen wij de bewoners van deze gebouwen op om een Bewonerscommissie op te richten.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van een Bewonerscommissie in uw wooncomplex dan kunt u altijd een beroep doen op het dagelijks bestuur, die u hier dan bij behulpzaam is. Voor contact kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Namens het Dagelijks Bestuur, veel kracht en gezondheid gewenst.

Hans Krommenhoek    Voorzitter                                                                                                                                                                                                                      

U kunt via het onderstaande formulier contact opnemen met de SHMW.