Stichting Huurdersbelangen MaasWonen (SHMW) komt op voor de belangen van de (toekomstige) huurders van MaasWonen.

Als huurder kunt u meepraten over het wonen bij MaasWonen. Dat kan in een bewonerscommissie of in de SHMW.

Bewonerscommissie
Een bewonerscommissie bestaat uit een aantal huurders van een wooncomplex.
Zij vertegenwoordigen de huurders van het eigen woongebouw in het overleg met MaasWonen.

MaasWonen vindt het belangrijk om van de bewoners te horen wat er speelt in het gebouw. Dat kan over van alles gaan. Over vervuiling of veiligheid of overlast. Of over de schoonmaak of staat van onderhoud van het gebouw.

Andersom informeert MaasWonen de bewonerscommissie vooraf over plannen en bewonerszaken zoals de afrekening van de servicekosten, onderhoud en plannen voor renovatie of verduurzaming van het wooncomplex. Of sociale initiatieven om contacten met buren te bevorderen.

Zowel voor MaasWonen als voor de bewoners is het prettig en belangrijk dat er een bewonerscommissie is die de huurders vertegenwoordigt.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van een Bewonerscommissie in uw wooncomplex dan kunt u altijd een beroep doen op het dagelijks bestuur van de SHMW. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina:

Stichting Huurdersbelangen MaasWonen
De Stichting Huurdersbelangen MaasWonen, afgekort SHMW, is de huurdersorganisatie die de belangen van álle huurders van MaasWonen behartigt. Met hen bespreekt de directie van MaasWonen bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, de jaarcijfers en de begroting.

De stichting heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Alle bewonerscommissies kunnen één lid afvaardigen als Algemeen bestuurslid dat de voorjaars- en najaarsvergadering van de SHMW bijwoont.

Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende huurders:

Hans Krommenhoek, voorzitter

Ton Thomassen, vice-voorzitter

Frans Helleman, secretaris

Willem Stam, penningmeester

Rob van Hal, algemeen lid


De SHMW doet ook mee aan het overleg tussen MaasWonen en de gemeente.

Dat uw wooncomplex hierbij vertegenwoordigd wordt is dus heel belangrijk!

“Omdat niet elk woongebouw een Bewonerscommissie heeft, roept de SHMW de bewoners van deze gebouwen op om een Bewonerscommissie op te richten.”

U kunt via het onderstaande formulier contact opnemen met de SHMW.