SHMW

Stichting Huurdersbelangen      

Rotterdam 28 juli 2020

Stichting Huurdersbelangen MaasWonen is een feit. Nadat de bestuursleden hun handtekening al hadden gezet bij de notaris, was het maandag 27 juli 2020 de tijd om in het bijzijn van de direkteur/bestuurder de heer Richard de Boer de definitieve handtekening te zetten door ondergetekende.

Terwijl ik dit schrijf wordt de stichting ook ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Hiermee zijn wij een rechtspersoon, die mag handelen zoals in de oprichtingsakte staat vermeld.

Het dagelijks bestuur is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. In de eerste bijeenkomst zijn de taken verdeeld:

  • Hans Krommenhoek                       Voorzitter
  • Ton Thomassen                               Vice-Voorzitter
  • Frans Helleman                                Secretaris
  • Willem Stam                                    Penningmeester
  • Henk Hendrikse                               Algemeen lid

De tweede bijeenkomst is het financiële verslag van MaasWonen doorgenomen alsmede de notulen van de vorige OHC bijeenkomst en is er gebrainstormd over wat wij als dagelijks bestuur het eerste gaan aanpakken.                                                     

Een van de belangrijkste taken van het dagelijks bestuur is het promoten en zonodig ondersteuning geven aan de bewoners van de complexen waar nog geen bewonerscommissie is. Wij krijgen hierbij ondersteuning van de manager Klant & Wonen, mevrouw Lenneke Noordam.

In september zal het dagelijks bestuur ook een samenwerkingsovereenkomst tekenen met MaasWonen.

Als u in uw wooncomplex een bewonerscommissie wilt oprichten en u wilt daar ondersteuning bij hebben, neem dan contact op met Hans Krommenhoek of via het onderstaande contactformulier op onze websitepagina bij MaasWonen.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Hans Krommenhoek    Voorzitter                                                                                                                                                                                                                      

U kunt via het onderstaande formulier contact opnemen met de SHMW.