KWH-label

MaasWonen is houder van het keurmerk KWH-huurlabel. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Het KWH verricht doorlopend onderzoek onder de huurders van MaasWonen naar de klanttevredenheid.

Ruim 150 corporaties (ruim de helft van alle corporaties in Nederland) doen mee aan het KWH-onderzoek. Hiermee wordt het voor elke corporatie afzonderlijk mogelijk om zichzelf goed te vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende corporaties. Het onderzoek wordt bij alle corporaties op exact dezelfde manier uitgevoerd.

In het onderzoek wordt gekeken naar de volgende thema’s: algemene dienstverlening, woning zoeken, woning betrekken, huur opzeggen, reparaties en onderhoud. Binnen deze thema’s wordt ook duidelijk welke elementen de huurder het belangrijkste vindt. Daarnaast kijkt KWH samen met de corporatie wat er gedaan kan worden om de waardering van de huurders en de dienstverlening te verbeteren.

Bij het KWH-onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten vragenlijsten. De adressen krijgt het onderzoeksbureau van MaasWonen. Uit het adressenbestand wordt een steekproef getrokken. De betreffende huurders krijgen digitaal een vragenlijst toegestuurd (per mail of anders per sms). Indien er geen mailadres of mobiel nummer bekend is, worden de huurders telefonisch benaderd en wordt de vragenlijst mondeling doorgenomen.

Wanneer een bewoner aangeeft niet tevreden te zijn, wordt ook gevraagd waarom en hoe men vindt dat MaasWonen daarmee omgegaan is.

Deelname aan de enquêtes van KWH is anoniem, tenzij u zelf te kennen geeft dat uw gegevens naar de corporatie mogen. Wanneer u op een onderwerp te kennen heeft gegeven ontevreden te zijn, dan neemt KWH contact op met MaasWonen om dit te melden, en adviseert nog even contact met u op te nemen om te kijken of extra actie gewenst is. De informatiefolder over KWH voor alle huurders van MaasWonen treft u hieronder aan.