Zelf klussen

Uw huis, uw smaak. Het spreekt voor zich dat u uw huis inricht naar uw eigen wensen. Ook als u een grotere ingreep wilt doen in de woning, valt daarover te praten. MaasWonen geeft u de ruimte om aanpassingen te doen, zodat u zich helemaal thuis voelt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken of een andere vloer. Omdat veel, maar niet alles, kan lichten we hier de richtlijnen toe waar we ons aan houden.

  • De aanpassingen mogen geen afbreuk doen aan de veiligheid en moeten technisch goed uitgevoerd worden.
  • Omwonenden mogen geen overlast of hinder ondervinden van een aanpassing. Uiteraard is een lichte mate van geluidsoverlast niet altijd te voorkomen, maar informeer uw buren op tijd over uw plannen.
  • De verhuurbaarheid van de woning mag er niet op achteruit gaan. Ofwel: voor een volgende huurder moeten de aanpassingen ook een vooruitgang zijn ten opzichte van de huidige staat van de woning.
  • De verandering mag niet schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid.
  • De verbouwing moet voldoen aan het Bouwbesluit van de overheid. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Als u in een gebouw woont waar een Vereniging van Eigenaren actief is die eisen stelt, moet u ook deze in ogenschouw nemen.
  • Mocht u gaan verhuizen dan moet u de veranderingen ongedaan maken. Tenzij u van tevoren toestemming heeft aangevraagd om de wijzigingen zo te laten als u verhuist. Overleg aanpassingen dus altijd met ons, dan weet u waar u aan toe bent.

Tot slot, houdt u er rekening mee dat iedereen verantwoordelijk is voor het onderhouden van de eigen woning. Dat geldt dus ook voor de aanpassingen die u maakt. Zo zorgen we samen voor een aangename leefomgeving.

Aanvraagformulier

Heeft u ideeën over een aanpassing van uw huis die u aan ons wil voorleggen? Vult u dit formulier voor ons in, dan hoort u binnen twee weken of u de aanpassing mag doen.

Brochures

In de brochures kunt u meer kunt lezen over de richtlijnen, zelf klussen, het installeren van een keuken of tegels en parket.