Visitatie

Alle woningcorporaties moeten elke 4 jaar een beoordeling (visitatie) laten uitvoeren. Tijdens deze beoordeling wordt gekeken naar hoe goed de woningcorporatie presteert op het gebied van maatschappelijke prestaties, prestaties met belanghebbenden, en of de interne organisatie voldoet aan alle eisen om deze prestaties te kunnen leveren.

MaasWonen heeft in het najaar van 2023 de visitatie 2019-2022 laten uitvoeren door Raeflex. De visitatie is uitgevoerd op basis van de 7 versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland mei 2023) en vond plaats tussen juni en december 2023.

Het volledige rapport is eind december 2023 opgesteld en daarin lees je ook de reactie van MaasWonen op het visitatierapport.

Download hier de pdf 20231219 Visitatierapport 2023 MaasWonen