Governance

Iedere maatschappelijke organisatie houdt zich aan een aantal regels, en MaasWonen dus ook. Deze regels liggen besloten in de Governance code. De inrichting en uitvoering van de bestuurlijke organisatie is conform deze code.

Om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, staat MaasWonen onder toezicht van haar Raad van Commissarissen. Daarnaast werken wij iedere dag voor en aan een efficiënte, doelmatige en transparante organisatie.

Wij verantwoorden ons jaarlijks aan onze klanten en belanghebbenden in ons jaarverslag. Op deze wijze voldoen wij aan de wensen en eisen die zijn opgenomen in de Governance code.

Wet normering topinkomens

MaasWonen valt in de WNT categorie D en conformeert zich aan de VTW richtlijnen voor de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en aan de WNT voor de directeur/bestuurder.

Voorgestelde bezoldiging 2021 :

FunctieBezoldiging WNT D c.q. VTW 2021Bezoldiging WNT D c.q. VTW 2020
Bestuurder € 131.826,-€ 127.000,-
Voorzitter RvC €   15.300,-€ 14.700,-
Lid RvC €   10.250,-€ 9.850,-

Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen kunt u vinden op de pagina van de Raad van Commissarissen.

Prestatieafspraken