Missie

MaasWonen biedt ouderen en kwetsbaren met een lager besteedbaar inkomen een thuis waar zij veilig en comfortabel oud kunnen worden.

Visie

Goed wonen doet ertoe. Van je huis een thuis kunnen maken, een goede woonplek die beschermt, zorg garandeert in een aantrekkelijke, veilige omgeving, is een belangrijke basis voor persoonlijk welbevinden.

Stakeholdersvisie MaasWonen 2021