Lees meer over onze missie en visie in onze portefeuillestrategie…

…ons vastgoedbusinessmodel en onze klantwaarden; Beschikbaar, Betaalbaar, Duurzaam, Langer thuis. Onze wensportefeuille, de financiële vertaling van onze wensen en door ons geformuleerde opgaven. We eindigen met onze doelen en uitgangspunten van de vastgoedportefeuille en de projectstromen.