Lees meer over onze missie en visie in onze portefeuillestrategie…

…ons vastgoedbusinessmodel en onze klantwaarden; Beschikbaar, Betaalbaar, Duurzaam, Langer thuis. Onze wensportefeuille, de financiële vertaling van onze wensen en door ons geformuleerde opgaven. We eindigen met onze doelen en uitgangspunten van de vastgoedportefeuille en de projectstromen.

Aan de portefeuillestrategie wordt gewerkt…..

Ondernemingsplan MaasWonen (voorheen Laurens Wonen) 2018-2022

Stakeholdersvisie MaasWonen 2021