Tegemoetkoming Blokverwarming toegekend

28 september 2023

<strong>Tegemoetkoming Blokverwarming toegekend</strong>

Voor individuele warmte- en elektra aansluitingen geldt in 2023 een energieprijsplafond. Uw energieleverancier verlaagt uw tarief in 2023 tot dit prijsplafond. Ook voor huurders met blokverwarming geldt dit jaar een energieprijsplafond. MaasWonen heeft de tegemoetkoming voor blokverwarming met succes aangevraagd.

Onlangs ontving MaasWonen bericht dat de Tegemoetkoming Blokverwarming is toegekend. De tegemoetkoming betreft alle woningen die zijn aangesloten op blokverwarming in de volgende wooncomplexen: 

  • Anatole France  
  • Bertrand Russell  
  • Laurens I  
  • Nieuw Verlaat   
  • Joachim en Anna  
  • De Kerkeplaats  
  • Emmahuis  

Van de overheid ontvangt MaasWonen voor het eerste half jaar € 786,45 per woning en voor het tweede half jaar € 276,76 per woning. 

Van het totale verbruik van alle bewoners in het wooncomplex wordt de totale tegemoetkoming voor het betreffende wooncomplex afgehaald. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt zo verdeeld over alle bewoners die op blokverwarming zijn aangesloten. Dit is zo voorgeschreven in de richtlijnen van de rijksoverheid.

Een voorbeeld: uw wooncomplex heeft blokverwarming en bestaat uit 170 woningen.

MaasWonen heeft voor dit wooncomplex bestaande uit 170 woningen 170 x (€ 786,45 + € 276,76) =
€ 181.000 afgerond ontvangen als tegemoetkoming voor de stookkosten van de bewoners. Van het totale verbruik van alle bewoners (dus niet van de algemene ruimten en bedrijfsruimten) wordt dit bedrag afgehaald.

Zo profiteren alle bewoners van het lagere tarief. Bij het bepalen van de voorschotten voor de stookkosten heeft MaasWonen aan het begin van dit jaar al rekening gehouden met de verwachte tegemoetkoming. Op dit moment hoeft er daarom niets gewijzigd of verrekend te worden met onze huurders. Zij ontvangen op basis van hun verbruiksgegevens in 2023 in de eerste helft van 2024 hun definitieve stookkosten afrekening over 2023.  

Overig nieuws

GewoonWonen

MaasWonen werkt mee aan de campagne #gewoonwonen.Met de landelijke verkiezingen van deze week deelt MaasWonen […]

Lees verder

IN MEMORIAM

Met verdriet en verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega […]

Lees verder
Voorzitter RvC MaasWonen treedt terug

Voorzitter RvC MaasWonen treedt terug

Per 1 oktober 2023 is de heer Hugo Hollander, voorzitter van de Raad van Commissarissen […]

Lees verder